Үндсэн мэдээлэл

БАКАЛАВРЫН ЭЧНЭЭ-3,5 жил
(Эчнээ ангид их дээд сургууль төгссөн бакалаврын зэрэгтэй хүн элсэн орно.)
Нэмэлт мэдээлэл
Шаардлагатай үед холбоо барих утасны дугаар байна.
Шаардлагатай үед таныг төлөөлүүлэн холбоо барих боломжтой Улаанбаатар хотод байнга амьдран суудаг нэг хүний нэр, утасны дугаар бичнэ үү.
Бүртгэлийн нөхцөл